Kurser

Kurser

Inspirationskurser for dagplejere, pædagoger i daginstitutioner, for pædagoger og lærere i indskolingen, for de musikskolelærere som arbejder med de yngste (0- 7 år) og gymnastikinstruktører
 
VI VIL GERNE INSPIRERE!
Aktive kurser hvor vi skal lege, synge, rappe, danse og inspireres. Musik skal være sjovt - og derfor er kurset sammensat af highlights fra mange års undervisning i både musik, drama og musical.
 
Kurset vil naturligvis variere en del efter, om I er ansat i en daginstitution, om I er en flok erfarne folkeskolelærere, eller om I er ansat i musikskole-sammenhæng.
Vi vil gerne give alle vores kursister en musikalsk oplevelse og redskaber til at kunne lege m.m. uden brug af indspillet musik, så alle kurser foregår til live musik. Der udleveres naturligvis tekster, noder, litteraturliste og liste over egnede cd'er.
Vi underviser både i eget og andres materiale.
Overordnet vil vi gerne give jer alle sammen ideer til at bruge musik, bevægelse og leg som samværsform. Da en del af jer må formodes at gøre dette allerede, håber vi at kunne inspirere til nye lege, sange, danse og rap's ved hjælp af en lang række rekvisitter og en bunke gode historier.
 
Hvis det f.eks. gælder ansatte i indskolingen, vil vi gerne give ideer til, hvordan I får musik og leg ind i klasseværelset, hvordan legene kan bruges i f.eks. idræt og dansk - og hvis I mangler erfaring - vil vi gøre det nemt for jer at komme i gang med kombinationen af sang, bevægelse og læring.
 
Kurset kan sammensættes på MANGE måder - så det er jer der bestemmer, hvor vi skal have fokus.
Det er sjovt at være mange, så der kan godt være 20 - 30 voksne.
Ring for pris.